X
   
 
  • جشنواره پذیرندگان


   جشنواره کارتخوان برنده پارسیان

   ویژگی‌های جشنواره:
   در این طرح کلیه دارندگان دستگاه کارتخوان که دستگاه ایشان به یک سپرده در بانک پارسیان متصل است، با توجه به مبالغ فروش ماهیانه خود (مجموع مبالغ تراکنش های ماهیانه) در 5 سطح به شرح ذیل طبقه‌بندی می شوند:
   * تاپ پلاس: پذیرندگان با میزان مبالغ تراکنشی بالاتر از 5 میلیارد ریال
   * سطح پلاتینی: پذیرندگان با میزان مبالغ تراکنش بالاتر از 3 میلیارد ریال و تا 5 میلیارد ریال
   * سطح طلایی: پذیرندگان با میزان مبالغ تراکنش بالاتر از 1.5 میلیارد ریال و تا 3 میلیارد ریال
   * سطح نقره ای: پذیرندگان با میزان مبالغ تراکنش بالاتر از 500 میلیون ریال و تا 1.5 میلیارد ریال
   * سطح برنزی: پذیرندگان با میزان مبالغ تراکنش بالاتر از 150 میلیون ریال و تا 500 میلیون ریال

   جوایز جشنواره:
   مجموع جوایز هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:
   * 1 جایزه 5.000.000.000 ریالی برای پذیرندگان سطح پلاتینی و تاپ پلاس
   * 2 جایزه 1.000.000.000 ریالی برای پذیرندگان سطح تاپ پلاس
   * 6 جایزه 500.000.000 ریالی برای پذیرندگان سطح پلاتین
   * 10 جایزه 200.000.000 ریالی برای پذیرندگان سطح طلایی
   * 30 جایزه 100.000.000 ریالی برای پذیرندگان سطح نقره ای
   * 50 جایزه 50.000.000 ریالی برای پذیرندگان سطح برنزی

   زمان جشنواره:
   طول جشنواره چهار ماه بوده و از اول بهمن 1400 آغاز و تا پایان اردیبهشت 1401 ادامه دارد.

   زمان قرعه کشی جشنواره:
   قرعه کشی جشنواره در دو مرحله انجام خواهد شد:
   * پایان اسفند ماه 1400
   * پایان اردیبهشت ماه 1401
   توضیح: در این طرح پذیرندگانی که در یکی از سطوح فوق الذکر قرار گرفته اند می توانند از روش های زیر استفاده کرده و شانس خود را در قرعه کشی افزایش دهند:
   1- به ازای هر ده میلیون ریال واریزی شاپرکی یک امتیاز
   2- به ازای هر50 تراکنش یک امتیاز

   مزایای جشنواره:
   * شرکت در قرعه کشی
   * امکان دریافت تسهیلات ارزان قیمت طرح نوید:
   پذیرندگان پارسیان امکان اخذ تسهیلات / کارت اعتباری تا هفت برابر معدل (رسوب) سپرده با مدت بازپرداخت قابل انتخاب تا شصت ماه و یا باز پرداخت یکجا در سررسید تا شش ماهه؛ با نرخ‌های 4% ، 8%، 12%، 15%، 18%؛ با امکان انتقال امتیاز تسهیلات به دیگران را دارند.
   * امکان استفاده از بیمه‌های رایگان: دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و همسر ایشان نسبت به سطح مبالغ تراکنشی ماهیانه می‌توانند از شرایط بیمه‌های رایگان به شرح ذیل برخوردار شوند:
   * بیمه درمانی (جراحی / بستری) تا سقف 400 میلیون ریال
   * بیمه آتش‌سوزی تا سقف 200 میلیون ریال
   * بیمه مسئولیت در قبال همسایگان تا سقف 60 میلیون ریال؛
   * تخفیف در پرداخت حق بیمه: دارندگان دستگاه‌های کارتخوان می توانند از تخفیفات بیمه ای زیر نیز بهره مند شوند:
   "در هر حال برنده ای"