X
   
 
  • ساخت پروژه های ساختمانی
   ساخت پروژه های ساختمانی

   ساخت پروژه های ساختمانی

   ساخت پروژه های ساختمانی
   مشتریان گرامی برای تعمیر و بازسازی مسکن خویش می توانند از تسهیلات مشارکت مدنی بازسازی مسکن استفاده نمایند.

   برای کمک به سازندگان پروژه های ساختمانی (با کاربری مسکونی، اداری، تجاری و یا ترکیبی از آنها) تسهیلات مشارکت مدنی احداث ساختمان، پرداخت می گردد


   • پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی احداث ساختمان، حداقل طی 3 مرحله امکان پذیر می‌باشد
   • بازپرداخت این تسهیلات صرفاً به‌صورت یکجا در موعد اتمام کار و حداکثر تا 18 ماه می باشد
   • وثیقه تسهیلات احداث ساختمان، ملک موضوع مشارکت می باشد