X
   
 
  • ارزیابی خدمات و محصولات شعب
   ردیفسوال
   1مقیم خارج از کشور:
   2مقیم داخل کشور:
   3جنسیت:
   4 *شماره ملی:
   5تحصیلات:
   6 *شماره تماس:
   7آیا مشتری بانک پارسیان هستید؟
   8چند سال است که مشتری بانک پارسیان هستید؟
   9آیا عضو باشگاه مشتریان بانک پارسیان هستید؟
   10برای دریافت کدام یک از خدمات زیر به شعبه نموده اید؟
   11میزان رضایت شما از سرعت ارائه خدمات و سرویس های دریافتی در شعبه تا چه اندازه می باشد؟
   12کیفیت مشاوره ارائه شده توسط کارکنان بانک در زمینه سرمایه گذاری و پس انداز را چگونه ارزیابی می کنید؟
   13کیفیت مشاوره ارائه شده توسط کارکنان بانک در زمینه تسهیلات بانکی را چگونه ارزیابی می کنید؟
   14کیفیت مشاوره ارائه شده توسط کارکنان بانک در زمینه بیمه های موجود در بانک را چگونه ارزیابی می کنید؟
   15کیفیت مشاوره ارائه شده توسط کارکنان بانک در زمینه کارت های بانک پارسیان را چگونه ارزیابی می کنید؟
   16کیفیت مشاوره ارائه شده توسط کارکنان بانک در زمینه خدمات ارزی را چگونه ارزیابی می کنید؟
   17چیرگی و تسلط کاربر به خدمات بانک را چگونه ارزیابی می کنید؟
   18نحوه برخورد کارکنان شعبه را چگونه ارزیابی می کنید؟
   19طراحی و چیدمان شعبه را چگونه ارزیابی می کنید؟
   20اطلاعات ارائه شده در نمایشگر شعب را چگونه ارزیابی می کنید؟
   21نمایشگر شعب از نظر تصاویر درحال پخش را چگونه ارزیابی می کنید؟
   22بروشورهای موجود در شعبه تا چه میزان پاسخگو و راهنمای شما بوده اند؟
   23استندهای موجود در شعبه تا چه میزان در معرفی و ارائه خدمات بانک برای شما اثر گذار بوده اند؟
   24پوسترهای موجود در شعبه تا چه میزان در معرفی و ارائه خدمات بانک برای شما اثر گذار بوده اند؟
   25کدام یک از ابزارهای اطلاع رسانی در شعب برای شما کارآمدتر است؟
   26اگر نقد یا پیشنهادی پیرامون خدمات، رسانه ها و ... دارید، مرقوم بفرمائید؟
   کد امنیتی: *