X
   
 
  • مدیر روابط عمومی بانک پارسیان در مراسم اختتامیه چهارمین نمایشگاه بورس ،بانک،بیمه و خصوصی سازی:بانک ها با توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی،کاهش هزینه ها و فرهنگ سازی ،زمینه اجرای بهینه طرح هدفمندی یارانه ها را فراهم می کنند

   مدیر روابط عمومی بانک پارسیان در مراسم اختتامیه چهارمین نمایشگاه بورس ،بانک،بیمه و خصوصی سازی:بانک ها با توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی،کاهش هزینه ها و فرهنگ سازی ،زمینه اجرای بهینه طرح هدفمندی یارانه ها را فراهم می کنند

   علی جهانی با تاکید بر مطلب فوق گفت:طرح هدفمندی یارانه ها طرحی ضروری است که می بایست پیش تر از این اتفاق می افتاد و با اجرایی شدن آن اگرچه برای مدت زمان کوتاهی به دلیل واقعی شدن قیمت ها کشور دچار تورم می شود،اما مطمئنا به زودی شاهد آثار و تبعات مثبت آن در عرصه اقتصاد خواهیم بود.

   علي جهاني با تاکيد بر مطلب فوق گفت:طرح هدفمندي يارانه ها طرحي ضروري است که مي بايست پيش تر از اين اتفاق مي افتاد و با اجرايي شدن آن اگرچه براي مدت زمان کوتاهي به دليل واقعي شدن قيمت ها کشور دچار تورم مي شود،اما مطمئنا به زودي شاهد آثار و تبعات مثبت آن در عرصه اقتصاد خواهيم بود.
   مدير روابط عمومي بانک پارسيان که در حاشيه سومين روز برگزاري نمايشگاه تخصصي بورس،بانک،بيمه و خصوصي سازي در محل نمايشگاه بين المللي تهران سخن مي گفت افزود:در حوزه بانک تحقيقات فراواني براي بررسي تاثير طرح هدفمندسازي بر روي نظام بانکي انجام گرفته است.
   او طي سخناني که با محوريت تاثير اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر حوزه هاي فعاليت مديريت،بيمه و بانک ايراد مي شد در همين چارچوب افزود:براي اين کار ابتدا بايد طرح هدفمندي از سوي دولت به مورد اجرا گذاشته مي شد و ميزان يارانه ها معلوم مي گشت،تا بازتاب اجراي آن برنظام بانکي مشخص شود.اين کار انجام شد،اما از آنجا که ميزان مبلغ واريزي يارانه ها به حساب مردم توسط دولت هنوزمشخص نشده بودامکان محاسبه دقيق ميزان جهش قيمتي ممکن نبود.
   وي سپس ادامه داد:با عقلانيت موجود و تعاملات انجام پذيرفته جهش قيمتي مورد انتظار مهار شد و در اين مسير بانک مرکزي در سال جاري يک سياست انقباضي در بحث نرخ سود بانکي را در پيش گرفت و نسبت به مديريت نقدينگي کنترل لازم را به خرج داد.
   خوشبختانه بانک مرکزي براي تنظيم بسته سياستي نظارتي سال 90از تمامي مديران عامل بانک هاي دولتي و خصوصي دعوت به عمل آورده تا با ارائه نظرو تعامل تنگاتنگ نرخ سود شناور بانک را طراحي نمايند که اين امر به توسعه بانکداري و جذب منابع کمک شاياني خواهد کرد.
   از آنجا که هيچ حرکت اقتصادي اي نيست که ردپايي از بانک در آن ديده نشود،لذا لازم است که بانک ها در طرح هدفمندي به نکات مهمي از جمله اصل مشتري مداري،هدايت دقيق تبليغات،هدايت نقدينگي به سوي بازار سهام و از همه مهم تر به ترويج بانکداري الکترونيک روي آورند.
   در نشستي که درحاشيه نمايشگاه بورس،بانک،بيمه و خصوصي سازي برگزار شد همچنين جواد فرشباف ماهريان،ريس کل بيمه مرکزي،مجتبي اميري،معاون پژوهشي دانشکده مديريت دانشگاه تهران و محمد آسوده،مدير عامل شرکت اتکايي بيمه ايرانيان نيز طي سخناني به بررسي تاثير اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر حوزه هاي فعاليت خود پرداختند.
   ماهريان در ضمن سخنان خود به توان عملياتي کردن وظايف در راستاي اهداف برنامه تحول اقتصادي اشارره کرد و يادآور شد که طرح تحول داراي 7محور اساسي است و موضوع حامل هاي انرژي تنها يکي از محورهاي هفتگانه است.
   وي افزود:موضوع بيمه در اين هفت محور قرار نگرفته است چرا که صنعت بيمه بر اساس دستور رياست جمهوري از دو سال پيش بدين سو انجام تحول در صنعت بيمه را آغاز کرده است.از اين رو صنعت بيمه اکنون در جايگاهي قرار گرفته است که مي تواند و بايد عملکرد دو سال گذشته خود را در اين مسير مورد ارزيابي قرار دهد.
   وي در بخش ديگري از سخنان خود به کاهش نرخ صنعت بيمه کشور پس از اجراي طرح هدفمندسازي اشاره کرد و افزود:بر خلاف ديگر بخش ها که آزادسازي به معناي افزايش قيمت هاست در صنعت بيمه آزادسازي به معني کاهش قيمت تعرفه ها بوده است.
   مجتبي اميري،معاون پژوهشي دانشکده مديريت دانشگاه تهران نيز با طرح موضوع در قالب موضوعات استراتژيک و موضوعات عادي و ضرورت مواجهه با هريک با توجه به ظرايط و الزامات آن گفت:طرح هدفمند کردن يارانه ها يک موضوع استراتژيک است پس بايد با ديد استراتژيک آن را بررسي کرد.
   آسوده مدير عامل بيمه اتکايي ايرانيان نيز در اين نشست گفت:صنعت بيمه با 3/1تا4/1درصد از توليد ناخالص داخلي کشور طبعا از طرح هدفمندي يارانه ها به نسبت بخش هاي بزرگ تر تاثير زيادي نخواهد پذيرفت.
   وي تاکيد کرد:لازم است جامعه ما به به يک موضوع توجه داشته باشد و آن اين است که هدفمند کردن يارانه ها نيازمند صرفه جويي اقتصادي و مستلزم رياضت اقتصادي است و لازم است که تبعات و دشواري هاي موجود در مسير با آگاهي و مديريت صحيح رفع شود.
   گفتني است در اين نمايشگاه روزانه بيش از 70تا 100نفر از غرفه 150متري بانک پارسيان ديدن کردند و از خدمات بانکي،بيمه اي و الکترونيکي و کلاس هاي بازارسهام اين بانک بهره مند شدند.