X
   
 
  • قائم مقام رییس کل بانک مرکزی در جمع مدیران روابط عمومی بانک ها:روابط عمومی بانک ها در عین ایجاد هم افزایی رقابت را به همدلی و کارجمعی تبدیل می کنند

   قائم مقام رییس کل بانک مرکزی در جمع مدیران روابط عمومی بانک ها:روابط عمومی بانک ها در عین ایجاد هم افزایی رقابت را به همدلی و کارجمعی تبدیل می کنند

   دکتر پورمحمدی در نشستی که با حضور مدیران روابط عمومی بانک های کشور برگزار شد از نقش روابط عمومی ها در برگزاری هرچه باشکوه تر و موفق همایش نظام بانکی با حضور رییس جمهور محترم تجلیل و تقدیر کرد.

   دکتر پورمحمدي در نشستي که با حضور مديران روابط عمومي بانک هاي کشور برگزار شد از نقش روابط عمومي ها در برگزاري هرچه باشکوه تر و موفق همايش نظام بانکي با حضور رييس جمهور محترم تجليل و تقدير کرد.
   قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه در سال هاي اخيربانک ها به دليل قرار گرفتن در شرايط خاص وتنگناها ، فشارهاي قابل ملاحظه اي را تحمل کردند افزود:اين فضا بانک ها را در برهه هايي به بي انگيزگي و کم تحرکي در فعاليت ها سوق مي داد اما نشست اخير مديران نظام بانکي با رييس قوه اجرايي مطمئنا موجب دور شدن رخوت وايجاد انگيزه اي مضاعف براي فعاليت هاي مثمر ثمر اين بنگاه هاي اقتصادي گرديد.
   پورمحمدي با تاکيد بر ضرورت ابراز نظرات و خواست هاي بانک ها براي نقش آفريني بيشتر و بهترآنها در عرصه اقتصادي کشور گفت:بايد از اين تجربه مثبت استفاده کنيم و در گردهمايي ها و جلسات کارشناسي بيشترزمينه تلاش و حرکت اثربخش و سازنده نظام بانکي در راه شکوفايي اقتصاد کشور را فراهم سازيم.
   وي در ادامه ضمن تمجيد از همدلي و همراهي مديران عامل بانک هاي دولتي و خصوصي در کنار هم از مديران و کارکنان روابط عمومي بانک ها در همايش برپا شده تشکر و تقدير کردوگفت:زبان روابط عمومي ها زباني مردمي، فصيح و رساست که بايد از اين زبان براي ايجاد ارتباط وثيق و موثر با بدنه جامعه و شهروندان بهره ببريم.
   قائم مقام بانک مرکزي در اين نشست همچنين جايگاه مهم و حساس بانک هاي خصوصي در کشور را يادآور شد و گفت :بايد ضمن نهادينه کردن تجربيات مثبت همکاري بانک ها در برگزاري همايش اخير، از اين تجربيات به عنوان آموزه هايي در زمينه هاي ديگر کاري و مشارکتي بهره مند شويم و جلوه هاي ديگر همکاري جمعي ميان بانک ها را در عرصه هاي مشابه از جمله دو سمينار تحقيقات پولي و بانکي و سمينار بانکداري اسلامي که هر ساله برپا مي شودبه نمايش بگذاريم.
   وي همچنين پيشنهاد برگزاري نشست هاي فصلي مديران روابط عمومي با يکديگر را ارائه نمود و آن را ضرورتي براي هماهنگي هاي بيشتردانست.