X
   
 
  • سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 1 ساله

   سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 1 ساله

   سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 1 ساله

   اگر تصمیم دارید که مبلغ ثابتی از اندوخته تان را برای مدت زمانی مشخص سرمایه گذاری کنید این گروه از حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک پارسیان پاسخگوی نیاز شما هستند. نرخ سود این سپرده ، تابع مدت سپرده بوده و هرچه این دوره طولانی تر باشد، ما قادر به پرداخت سود بیشتری به شما هستیم. ممکن است شما بخواهید در طول مدت سپرده گذاری از حسابتان برداشت کنید. به همین خاطر هریک از این سپرده ها، با توجه به میزان موجودی، به تعدادی فقره کوچکتر تقسیم می شود تا چنانچه قبل از فرارسیدن سررسید نهایی، نیاز به برداشت بخشی از وجه داشته باشید بتوانید برخی از فقرات سپرده را باطل کنید و از سود فقرات باقیمانده کماکان مطابق نرخ قبلی بهره مند شوید.

   شرایط و چگونگی افتتاح حساب

   - شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار 1 ساله اشخاص حقیقی :


   شرایط

   حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار، 18 سال (افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم بلامانع است.)

   مدارک:

   تکمیل فرم افتتاح حساب
   اصل و تصویر شناسنامه
   اصل و تصویر کارت ملی   - شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار 1 ساله اشخاص حقوقی :


   شرایط

   پیش بینی اختیار افتتاح سپرده بلندمدت در اساسنامه

   مدارک:

   اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت، شامل: آگهی تاسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
   اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت
   اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکتاصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت