X
   
 
  • سپرده سبا

   سپرده سبا

   باشگاه مشتریان بانک پارسیان به پاس وفاداری شما عزیزان طرحی را با عنوان "سپرده سبا (سپرده بانکی ارزشمند پارسیان)" با طراحی متفاوت کارت ایجاد نموده که جهت استفاده از این طرح می بایست نکات زیر را مدنظر قرار دهید:
   1. این سپرده دارای دو مزیت "شرکت در قرعه کشی" و" عدم شرکت در قرعه کشی" می باشد که شما می توانید صرفاً از یکی از این دو امکان استفاده نمایید. برای انتخاب هر یک از دو امکان فوق به سایت باشگاه مشتریان به آدرس https://ipbclub.parsian-bank.ir و سپس بخش سپرده سبا از منوی اصلی مراجعه فرمایید.
   2. مبنای قرعه کشی امتیازات کسب شده از محل کمترین مانده روزانه سپرده سبا در طی دوره زمانی سه ماهه و به ازای هر 1,000,000 ریال در روز، معادل 4 امتیاز می باشد.
   3. درصورتیکه گزینه "شرکت در قرعه کشی" را انتخاب نمایید پس از پایان دوره، در قرعه کشی شرکت داده شده و امتیازات کسب شده شما طی همان دوره از محل سپرده سبا صفر خواهد شد.
   4. درصورتیکه گزینه دوم "عدم شرکت در قرعه کشی" را انتخاب نمایید، امتیازات سپرده سبای شما به سبد امتیازات بانکی اضافه خواهد شد و از مجموع امتیازات کل، امکان دریافت جوایز بانکی (کارت اعتباری و صندوق امانات) و جوایز شرکای تجاری را خواهید داشت.
   5. دوره‌های زمانی شرکت در قرعه کشی به صورت دوره‌های سه ماهه (یک فصل) خواهد بود.
   6. امکان تغییر بین گزینه های "شرکت در قرعه کشی" یا "عدم شرکت در قرعه کشی" صرفاً در 15 روز ابتدای هر دوره وجود خواهد داشت و امتیاز مورد نظر از ابتدای هر دوره در نظر گرفته خواهد شد.
   7. در صورتیکه در یک دوره اقدام به انتخاب گزینه "عدم شرکت در قرعه کشی" نموده باشید و دردوره بعدی اقدام به انتخاب گزینه "شرکت درقرعه کشی" نمایید، صرفاً امتیازات همان دوره برای شرکت در قرعه کشی شما درنظر گرفته خواهد شد و امتیازات قبلی برای دریافت جوایز بانکی، در سبد امتیازات بانکی شما باقی خواهد ماند.
   8. مراسم قرعه کشی بعد از هر دوره، براساس امتیازات کسب شده ناشی از طرح سپرده سبا در باشگاه مشتریان بانک پارسیان انجام خواهد شد.
   9. شرط استفاده از مزایای سپرده سبا عضویت در باشگاه مشتریان بوده و امکان مشاهده امتیازات کسب شده در سامانه باشگاه برای شما فراهم می باشد.
   10. انتخاب قابلیت "شرکت در قرعه کشی" و یا "عدم شرکت در قرعه کشی" در سامانه باشگاه به صورت اختیاری بوده و در صورت عدم انتخاب توسط شما، پیش فرض "شرکت در قرعه‌کشی" درنظر گرفته خواهد شد.
   11. افتتاح سپرده سبا صرفاً به صورت انفرادی بوده و امکان افتتاح سپرده به صورت مشترک وجود ندارد.
   12. واریز جوایز نقدی برندگان به سپرده سبای ایشان صورت خواهد گرفت.