X
   
 
   • سپـرده سبـا

    باشـگاه مشـتریان بانـک پارسـیان بـه پـاس وفـاداری شـما عزیـزان سـپرده کوتـاه مدتـی را بـا عنوان "سپـرده سـبا (سـپرده بانکـی ارزشـمند پارسـیان)" با طراحی متفاوت کارت طراحی نموده که دارای دو مزیـت "شـرکت در قرعه‌کشـی" و" عـدم شـرکت در قرعه‌کشـی" می‌باشـد و شـما مـی توانید صرفاً از یکی از این دو امکان استفاده نمایید.
    برای آگاهی بیشتر و انتخاب هر یک از دو امکان فوق به سایت باشگاه مشتریان به آدرس https://ipbclub.parsian-bank.ir و سپس بخش سپرده سبا از منوی اصلی مراجعه فرمایید.
  • شرایط و چگونگی افتتاح حساب

   شرایط و چگونگی افتتاح حساب

   شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سبا مشابه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی می باشد.
   سپرده سبا یک سپرده کوتاه مدت عادی با نرخ یک درصد می‌باشد که نیاز به حداقل وجه برای افتتاح حساب ندارد. شما می توانید به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز در سپرده سبای پارسیان 4 امتیاز در باشگاه مشتریان بانک پارسیان دریافت نمایید.

   مـزایای این حساب

   • استفاده از تسهیلات ارزان قیمت
   • شرکت در قرعه کشی‌های دوره‌ای سبا (4 بار در سال)
   • دریافت کارت اعتباری
   • عضویت خودکار در باشگاه مشتریان بانک پارسیان
   • عضویت خودکار در باشگاه تخفیفی تاپیا (بالغ بر 15000 پذیرنده) با قابلیت تخفیف از 1% تا 50% در لحظه
   • استفاده از جوایز و تخفیف های شرکای تجاری باشگاه
  • روش هـای افتتـاح سپـرده سبــا

   حضوری

   مراجعه به هریک از شعب بانک و درخواست افتتاح سپرده سبا

   غیرحضوری

   از طریق اینترنت بانک و همراه بانک برای مشتریان دارای شماره مشتری در بانک پارسیان و نیز از طریق سامانه احراز هویت غیر حضوری همراه بانک "پارسیان من" برای افرادی که تاکنون در بانک پارسیان حساب نداشته‌اند.
  • نحوه شرکت در قرعه‌کشی های دوره ای سبـا
   با افتتاح سپرده سبا از طریق حضوری در شعب و یا به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک پارسیان من و یا اینترنت بانک پارسیان، به صورت خودکار عضو باشگاه مشتریان می‌شوید و امتیازات شما به صورت روزانه محاسبه می‌گردد. با افزایش موجودی می‌توانید شانس خود را در قرعه‌کشی‌ها افزایش دهید.
   به ازای هر یک میلیون ریال در هر شبانه روز 4 امتیاز در باشگاه دریافت خواهید نمود.
  • برنامه قرعه‌کشی های دوره‌ای سپرده سبـا

   عنوان شروع دوره پایان دوره میزان کل جوایز( ریال)
   قرعه‌کشی دوره اول سپرده سبا ابتدای اسفند 1400 پایان خردادماه 1401 1.000.000.000
   قرعه‌کشی دوره دوم سپرده سبا ابتدای تیرماه 1401 پایان شهریورماه 1401 2.000.000.000
   قرعه‌کشی دوره سوم سپرده سبا ابتدای مهرماه 1401 پایان آذرماه 1401 3.000.000.000
   قرعه‌کشی دوره چهارم سپرده سبا ابتدای دی‌ماه 1401 پایان اسفندماه 1401 4.000.000.000


  • جوایز دوره اول

   یک جایزه 500.000.000 ریالی و ده جایزه 50.000.000 ریالی

   جوایز دوره دوم

   دو جایزه 500.000.000 ریالی و ده جایزه 100.000.000 ریالی

   جوایز دوره سوم

   سه جایزه 500.000.000 ریالی و پانزده جایزه 100.000.000 ریالی

   جوایزه دوره چهارم

   چهار جایزه 500.000.000 ریالی و بیست جایزه 100.000.000 ریالی
  • اسامی برندگان دوره‌ای سپرده سبـا