X
   
 
   • سپـرده سبـا

  • معرفی سپرده سبا

   معرفی سپرده سبا

   باشـگاه مشـتریان بانـک پارسـیان بـه پـاس وفـاداری شـما عزیـزان سـپرده کوتـاه مدتـی را بـا عنوان "سپـرده سـبا (سـپرده بانکـی ارزشـمند پارسـیان)" با طراحی متفاوت کارت طراحی نموده که دارای دو مزیـت "شـرکت در قرعه‌کشـی" و" عـدم شـرکت در قرعه‌کشـی" می‌باشـد و شـما مـی توانید صرفاً از یکی از این دو امکان استفاده نمایید.
   برای آگاهی بیشتر و انتخاب هر یک از دو امکان فوق به سایت باشگاه مشتریان به آدرس https://ipbclub.parsian-bank.ir و سپس بخش سپرده سبا از منوی اصلی مراجعه فرمایید.

   شرایط و چگونگی افتتاح حساب

   شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سبا مشابه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی می باشد.
   سپرده سبا یک سپرده کوتاه مدت با نرخ یک درصد می‌باشد که نیاز به حداقل وجه برای افتتاح حساب ندارد. شما می توانید به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز در سپرده سبای پارسیان 4 امتیاز در باشگاه مشتریان بانک پارسیان دریافت نمایید.

   مـزایای این حساب

   • استفاده از تسهیلات ارزان قیمت
   • شرکت در قرعه کشی‌های دوره‌ای سبا (4 بار در سال)
   • دریافت کارت اعتباری
   • عضویت خودکار در باشگاه مشتریان بانک پارسیان
   • عضویت خودکار در باشگاه تخفیفی تاپیا (بالغ بر 15000 پذیرنده) با قابلیت تخفیف از 1% تا 50% در لحظه
   • استفاده از جوایز و تخفیف های شرکای تجاری باشگاه  • روش هـای افتتـاح سپـرده سبــا

   حضوری

   مراجعه به هریک از شعب بانک و درخواست افتتاح سپرده سبا

   غیرحضوری

   از طریق اینترنت بانک و همراه بانک برای مشتریان دارای شماره مشتری در بانک پارسیان و نیز از طریق سامانه احراز هویت غیر حضوری همراه بانک "پارسیان من" برای افرادی که تاکنون در بانک پارسیان حساب نداشته‌اند.
  • نحوه شرکت در قرعه‌کشی های دوره ای سبـا
   با افتتاح سپرده سبا از طریق حضوری در شعب و یا به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک پارسیان من و یا اینترنت بانک پارسیان، به صورت خودکار عضو باشگاه مشتریان می‌شوید و امتیازات شما به صورت روزانه محاسبه می‌گردد. با افزایش موجودی می‌توانید شانس خود را در قرعه‌کشی‌ها افزایش دهید.
   به ازای هر یک میلیون ریال در هر شبانه روز 4 امتیاز در باشگاه دریافت خواهید نمود.
  • برنامه قرعه‌کشی های دوره‌ای سپرده سبـا

   عنوان شروع دوره پایان دوره میزان کل جوایز( ریال)
   قرعه‌کشی دوره پنجم سپرده سبا ابتدای فروردین 1402 پایان خردادماه 1402 5.000.000.000
   قرعه‌کشی دوره ششم سپرده سبا ابتدای تیرماه 1402 پایان شهریورماه 1402 5.000.000.000
   قرعه‌کشی دوره هفتم سپرده سبا ابتدای مهرماه 1402 پایان آذرماه 1402 5.000.000.000
   قرعه‌کشی دوره هشتم سپرده سبا ابتدای دی‌ماه 1402 پایان اسفندماه 1402 5.000.000.000


  • جوایز دوره پنجم

   پنج جایزه 1.000.000.000 ریالی

   جوایز دوره ششم

   پنج جایزه 1.000.000.000 ریالی

   جوایز دوره هفتم

   پنج جایزه 1.000.000.000 ریالی

   جوایزه دوره هشتم

   پنج جایزه 1.000.000.000 ریالی