X
   
 
  • تنزیل چک بانک پارسیان
   تنزیل چک بانک پارسیان

   بانک پارسیان به‌عنوان تسهیل‌کننده‌ی معاملات تجاری و با هدف حمایت از کسب‌وکارها با تأمین نقدینگی زودتر از موعد آنها، اقدام به ارائه‌ی تسهیلات سرمایه در گردش ویژه‌ی بنگاه‌های اقتصادی می‌نماید.
   هدف اصلی از ارائه ی تسهیلات خرید دین (تنزیل چک )، تأمین نیاز مالی کوتاه‌مدت مشتریانی است که در مقابل فروش کالا و یا ارائه خدمات، چک مدت‌دار در اختیار دارند. به بیان ساده‌تر، با توجه به اینکه اغلبِ فروشِ بنگاه‌های تجاری به‌صورت اعتباری (دریافت چک مدت‌دار) است، اگر بنگاهی به هر دلیلی به مشکل کمبود نقدینگی برخورد کند، می‌تواند با مبلغی کمتر از ارزش اسمی چک های مشتریان خود (مبلغ نوشته‌شده روی چک) تسهیلات خرید دین دریافت کند.

  • مزیت اصلی تسهیلات خرید دین این است که مشتریان می‌توانند در صورت تمرکز فعالیت تجاری‌شان در بانک پارسیان، از چک های مدت‌دار در اختیارشان، برای تأمین نقدینگی موردنیاز خود در زمان حال استفاده کنند.

  • مشخصات تسهیلات خرید دین بانک پارسیان
   استفاده از تسهیلات

   این تسهیلات در قالب عقد خرید دین به‌صورت سرمایه در گردش برای تمامی بخش‌های اقتصادی (تولیدی، بازرگانی، خدماتی) و برای چک‌های با سررسید حداقل 30 روز و حداکثر یک سال امکان‌پذیر است.

   حداکثر مدت بازپرداخت

   حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات، یک سال می باشد.

   مجموع تسهیلات سرمایه در گردش

   مجموع تسهیلات خرید دین قابل‌اعطا، تا سقف 45درصد ارزش فروش سال قبل تسهیلات گیرنده که در صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل (در صورت وجود)، یا اظهارنامه مالیاتی منعکس شده است، امکانپذیر میباشد.

  • شرایط استفاده از تنــزیل چک بانک پارسیان

   1- دارنده چک‌ها (تسهیلات گیرنده) می‌بایست از مشتریان معتبر شناخته‌شده و دارای مراوده مالی با بانک بوده و فاقد سابقه ی چک برگشتی رفع سو اثر نشده و بدهی غیر جاری باشد.
   2- صادرکننده چک می‌بایست فاقد سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده و بدهی غیر جاری باشد. (به‌استثنای اعطای تسهیلات در قبال پوشش کامل وثایق گروه نقد)
   3- تعداد و مبالغ چک‌های ارائه‌شده و موضوع معامله می‌بایست با موضوع و حجم فعالیت تسهیلات گیرنده متناسب باشد.


   مشتریان از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک می توانند به تنزیل چک بانک پارسیان دسترسی پیدا نمایند.