X
   
 
  • بانکداری الکترونیک درایران همگام با دنیا پیش می رود

   بانکداری الکترونیک درایران همگام با دنیا پیش می رود

   معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان : بانکداری الکترونیک درایران همگام با دنیا پیش می رود

   ;;;; معاون فناوري واطلاعات بانک پارسيان با بيان اينکه مدل هاي جهاني بانکداري الکترونيک بايد بررسي وبراساس رفتارهاي مشتريان ومقررات حاکم بومي سازي شود،عنوان کرد،بانکداري الکترونيکي درايران از دريچه امکانات همگام با دنيا پيش مي رود.

   ;;;; عبدالحميدمنصوري، معاون فناوري و اطلاعات بانک پارسيان، درگفتگو يي عنوان کرد :"بسياري از مباحث بانکداري الکترونيک وتکنولوژي فناوري اطلاعات حتي در دنيا نيز جوان ونوپا است ،به طور مثال هنوز در جهان يک مدل تثبيت شده از موبايل پيمنت وجود ندارد."

   ;;;; معاون فناوري بانک پارسيان با بيان اينکه زير ساختها در ايران نسبت به سايرنقاط جهان متفاوت است ،گفت:"ممکن است برخي مدل هاي پياده شده توسط کشورهاي ديگر مدل مناسبي براي ما نباشد."

   ;;;; به گفته وي مدل هاي جهاني بايد بررسي شود وبر اساس رفتارهاي مشتريان ،شرايط داخلي ومقررات حاکم بومي سازي گردد."

   ;;;; منصوري معتقد است ، بانکداري الکترونيکي در ايران از دريچه امکانات همگام با دنيا پيش مي رودبه طوري که درايران خدمات نوين ونوپايي چون mobile payment و Mobile banking گسترش يافته است."

   ;;;; معاون فناوري بانک پارسيان با بيان اينکه Posهاي بانکي در حال حاضر زيان ده هستند اظهار داشت:"قانون اين است که اگر posيک بانک در يک مغازه است pos بانک ديگر بايد بيرون بيايد اين در حالي است که اين قانون اجرا نشده است."

   ;;;; منصوري گفت:"در کشورهاي ديگر هم از چندين posبه يک pos مشترک رسيده اند زيرا منافع مشترک پيدا کرده اند."

   ;;;; وي با اشاره به اهميت قدرت نظارتي بانک مرکزي عنوان کرد:زماني بانک مرکزي به بانک ها ابلاغ کرد که ارايه کد پستي وآدرس pos ها اجباري است ودر حال حاضر از 840 هزار دستگاه پايانه فروش حدود 540 هزار تا کد پستي دارد ،بنابراين واحد نظارتي مي تواند روي اين مباحث بسيار اثرگذار باشد."

   ;;;; وي يادآور شد :"در اين خصوص ارايه سرويس بهتر ومشتري مداري نقش بسزايي را خواهد داشت."

   ;;;; وي به علل اصلي عدم ايجاد يک posمشترک بانکي اشاره کرد وگفت:"مشکل اينجاست که بانک ها بايد از همان ابتدا به تجارت posبه صورت دراز مدت نگاه مي کردند در حالي که در اين زمينه آينده نگري صورت نگرفت ودر حال حاضر اين سيستم براي همه بانک ها ضرر مي دهد ورونق ان نيز به مرور کمتر مي شود زيرا هزينه بر است."

   ;;;; معاون فناوري واطلاعات بانک پارسيان عنوان کرد:"در بسياري کشورها اصلا شبکه pos تشکيل نمي شود بلکه از همان ابتدا networkمخابرات يک شماره مي گيرد وبه مرکز وصل مي کند وبانک ها نيز يک قرارداد دقيقه اي با مخابرات مي بندند ."

   ;;;; منصوري بابيان اينکه مخابرات مي تواند همه اين سرويس ها را ارايه دهد ويک توافق خدماتي بين بانک ها ومخابرات ايجاد شود ،عنوان کرد:"تکنولوژي مخابرات اين مساله را پاسخگو است زيرا شبکه هوشمندي ايجاد کرده ومي تواند يک شبکه را به خود اختصاص داده وهزينه هايش را هم بگيرد."

   ;;;; رييس کارگروه امنيت فناوري اطلاعات بانکداري الکترونيک تصريح کرد:"در حال حاضر همه بانک ها براي خود شبکه posدارند که اين مساله هزينه بر است وهمه بانک ها به صورت موازي اين کار را انجام داده اند زيرا در ايران به مسايل بلند مدت نگاه نمي شود."