X
   
 
  • مدیر عامل بانک پارسیان در جمع کاربران جدید بانک :احترام به مشتریان وجلب اعتماد آنان باید الویت کاری همکاران شعب باشد

   مدیر عامل بانک پارسیان در جمع کاربران جدید بانک :احترام به مشتریان وجلب اعتماد آنان باید الویت کاری همکاران شعب باشد

   بادرک موقعیت ممتاز بانک ، در مسیر ارتقای جایگاه پارسیان در نظام بانکی کشور کوشا باشیم

   آقاي شايسته در جمع کاربران جوان بانک که پس از پايان دوره آموزشي ابتداي خدمت با ايشان ديدار داشتند حساسيت نقش وجايگاه آنان را به عنوان اعضاي جديد خانواده بزرگ پارسيان ياد آور شد.
   مديرعامل بانک پارسيان با تبريک فرارسيدن ايام شعبانيه و ميلاد با سعادت حضرت مهدي (عج) ضمن تشريح جايگاه حساس بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي حساس در نظام اقتصاد بين المللي وملي گفت : بانکداري از مشاغل سهل وممتنع است وطيف وسيع ومتنوعي از مشتريان وافراد جامعه جزء مخاطبين ومراجعين آن هستند که از اين نظر بانک بنگاهي منحصر به فردبه شمار مي آيد .
   وي همچنين در اين مراسم که در آن آقاي دهقان معاون اجرايي بانک ،آقاي جهاني مدير روابط عمومي، آقاي ميرقيداري،مدير آموزش و توسعه منابع انساني و آقاي احساني،رييس حوزه مديريت نيز حضور داشتند،با تاکيد بر نقش اثر گذار بانک درتوسعه وتعالي اقتصادي کشور گفت : هريک از شما عزيزان به عنوان فعالان شعب در استقلال اقتصادي وتوسعه کشورنقش داريد و بايد به درک صحيحي از اين جايگاه برسيد تا بتوانيد تلاشي آگاهانه تر واثر گذار ترداشته باشيد.
   مديرعامل بانک پارسيان ايجاد وافزايش اعتماد در مشتريان را عامل موفقيت بانک وکارکنان آن ارزيابي کرد وگفت : اولويت يکايک ما کارکنان بانک رعايت رفتار حرفهaHnot;اي توام با رعايت اصل مشتري مداري است تا بتوانيم روز به روز توجه واعتماد بيشتر مشتريان را به بانک پارسيان جلب نماييم .
   آقاي شايسته با بيان اينکه خوشبختانه بانکهاي کشور دربستر بانکداري اسلامي فعاليت مي کنند و ايران تنها کشوري است که نظام يکپارچه بانکداري بدون ربا را اجرا مي کند افزود : اين امر حساسيت کار مارا دوچندان مي کند و در چنين فضايي بايد علاوه بر ضوابط قانوني ، مسايل شرعي واصول بانکداري بدون ربا را همواره در پيش چشم داشته باشيم وباارتقاي دانش خود در اين زمينه ها، ارائه کننده بهترين خدمات به مشتريان باشيم .
   مديرعامل بانک پارسيان در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح مبسوط جايگاه بانک پارسيان در نظام بانکي و پولي کشور براي همکاران تازه وارد پرداخت و گفت : بانک پارسيان در حال حاضر با 241 شعبه بزرگترين بانک خصوصي کشور به لحاظ منابع در اختيار است . ما در ميان بانکهاي دولتي وخصوصي ، پنجمين بانک به لحاظ منابع وحجم بازار هستيم واين در حالي است که رقباي ما که در رتبه هاي بالاتر قرار گرفتهaHnot;اند ،سابقه چند دهه فعاليت را در کارنامه کاري خود دارند وچندين برابر بانک پارسيان نيروي انساني در اختيار دارند ، حال آنکه عمر بانک پارسيان هنوز به نه سال نرسيده است .
   وي افزود : ما در سال گذشته به لحاظ حجم در آمد، هفتمين شرکت بزرگ کشور وبزرگترين بانک کشور در ميان بانکهاي دولتي وخصوصي بوده ايم و اين رتبه در شرايطي کسب شد که همه شش شرکتي که بالاتر از بانک پارسيان قرارگرفته اند ،جزو شرکت هاي دولتي بوده اند.
   مديرعامل بانک پارسيان در ادامه تصريح کرد : سرانه جذب سپرده شعب بانک پارسيان 93 ميليارد تومان به ازاي هر شعبه است ، درحالي که متوسط جذب سپرده در بانک هاي خصوصي ديگر 40 ميليارد تومان به ازاي هرشعبه ودر دولتي ها 7 ميليارد تومان به ازاي هرشعبه است .
   آقاي شايسته سپس نقش موثر بانک پارسيان در ترويج ابزارهاي پرداخت الکترونيک را ياد آور شدو گفت : در سال گذشته با 63 ميليون تراکنش برروي دستگاهاي کارتخوان مقام اول را بدين لحاظ در نظام بانکي کشور داشته ايم وبانکي که در رتبه دوم وپايين تر از ما ايستاده بود قريب 167 هزار دستگاه کارتخوان بيشتر از بانک پارسيان در اختيار داشته است .
   مديرعامل بانک پارسيان سپس به جايگاه بانک پارسيان در عرضه بين الملل پرداخت و گفت : طبق اعلام مراجع رسمي در ميان هزار بانک برتر جهان رتبه 576 را در اختيار داريم ونشريه گلوبال فاينانس نيز در سال گذشته بانک پارسيان را بهترين بانک کشور اعلام کرده است .
   وي با تاکيد بر اينکه تمامي دستاوردهاي مذکور در سايه اعتماد واستقبال مشتريان حاصل شده گفت: اين افتخارات همگي در 8 سال واندي فعاليت بانک با پشتکار وتلاش مدبرانه کارکنان بانک حاصل شده وبا تکيه بر همين توان وظرفيت به دنبال تحقق چشم انداز پارسيان 1391 که ايستادن بر قله بانکداري کشوراست هستيم .
   مديرعامل بانک پارسيان حرکت در اين مسير ورسيدن به اين هدف را وظيفه يکايک پارسياني ها در هر رده ومرتبه دانست و گفت : مابراي دستيابي به اين هدف بزرگ علاوه بر تلاش و شناخت مسير حرکت بايد اعتماد مشتريان وديگر ذي نفعان بانک را جلب کنيم تا بتوانيم با فراهم آوردن امکانات وابزارهاي لازم هر چه سريع تر اين خواست وهدف را محقق سازيم .
   مديرعامل بانک پارسيان در بخش بعدي سخنان خود به تشريح جايگاه منابع انساني نزد مديران بانک پارسيان پرداخت ودراين زمينه گفت : نيروي انساني کار آزموده و پويا بزرگترين سرمايه بانک است وقابل قيمت گذاري نيست .
   آقاي شايسته با تائيد بر شعار " هميشه حق با مشتري است " گفت با رويکردي منطقي اين شعار قابل نقد است ؛يعني هيچ گاه در يک ارتباط دوسويه حق براي يک طرف قابل تصور نيست ، اما مفهوم اين شعار اين است که اگر روزي حق با مشتري هم نبود ما بايد براي حفظ احترام وجايگاه والاي مشتري
   براي سازمان از حق خود بگذاريم و رضايت اور را جلب کنيم .
   مديرعامل بانک پارسيان صبر ، تحمل ، امانتداري ،دانايي ومتانت را از ويژگي هاي الزامي کارکنان بانک دانست و گفت : شما در طول دوران فعاليت دايماً در حال آزمايش خواهيد بود بايد از اين آزمايش ها سربلند بيرون آمده و تجربه هاي ارزشمند کسب کنيد و آنها را به کار ببنديد .
   مدير عامل بانک پارسيان انتخاب اهداف بزرگ را از ضرورت هاي پيشرفت وتعالي کاربران جوان دانست وگفت : شما بايد در بدو ورود خود را براي پذيرفتن مشاغل ومناصب مهم تر آماده کنيد وبراي قرارگرفتن در چنين جايگاهي به کسب دانش وتجربه در طول دوران خدمت بپردازيد.
   مديرعامل بانک پارسيان در بخش انتهايي سخنان خود نيز از کاربران جوان وتازه وارد به عنوان فرزندان خود يادکرد و گفت ارتباط شما بايد در محيط شعبه با همکاران تان صادقانه ، صميمي،محترمانه وتوام با همکاري ومحترمانه باشد. همچنين بايد در رفتار با مشتري احترام وعزت نفس خودر احفظ کنيد تا هيچ وقت از شان وجايگاهتان به عنوان يک کارمند امين و وظيفه شناس کاسته نشود.
   آقاي شايسته آينده بانک را متعلق به جوانان دانست وگفت : هم اکنون نزديک به 30 نفر از روساي شعب بانک از جوانان هستند و نفر300 نفراز معاونين شعب نيز تربيت شدگان بانک پارسيانند و اين روند در آينده نيز ادامه خواهد داشت .
   آقاي جهاني مدير روابط عمومي بانک نيز در اين مراسم به همکاران جواني که به تازگي به بانک پارسيان پيوستهaHnot;اند خوشامد گفت وابراز اميدواري کرد که با حضور همکاران جديد جوان،همچون تزريق خون جديد در مويرگ هاي سازمان ،در شعب بانک شاهد نشاط و پويايي بيش از پيش باشيم.
   مدير روابط عمومي بانک پارسيان در ادامه از علم و عشق به عنوان دو ضرورت کار بانکي ياد کرد و گفت:شما عزيزان به واسطه انجام کار مالي و پولي در وهله اول نياز به علم و دانش داريد و به سبب مواجهه با انسان ها که نزد خداوند عزيزند و سرمايه هاي ارزشمند جامعه ما مي باشند نياز به عشق داريد تا بتوانيد به خوبي امور محوله را مديريت کرده و به انجام برسانيد.
   آقاي جهاني براي تمام همکاران جديد الورود بانک آرزوي موفقيت کرد و گفت:شما با انرژي نو ومضاعف و با روحيه اي شاداب و پرنشاط به بزرگترين بانک خصوصي کشور مي پيونديد و بايد تلاش کنيد که هدف پارسيان 1391 را به بهترين وجهي و در زمان مشخص شده محقق سازيد.
   آقاي ميرقيداري مدير آموزش و توسعه منابع انساني بانک نيز در مراسم نشست مشترک با کاربران اين دوره بانک به ارائه گزارشي از وضعيت جذب کارکنان جديد پرداخت و گفت:جمع حاضرتعدادي از همکاران جديد الورود بانک هستند که مراحل استخدام خود را طي کرده و در حال گذراندن دوره هاي بدو خدمت هستند که پس از موفقيت در دوره ها به شعب تهران و شهرستان ها اعزام خواهند شد.
   مدير آموزش و توسعه منابع انساني بانک در ادامه افزود:از مجموع 76نفر از کارورزان حاضر که 6نفر از آنان خانم و بقيه از آقايان مي باشند، 54نفر در شعب تهران و 21نفر در شعب شهرستان هاي اصفهان،اراک،يزد،اهواز،اردبيل،آبادان،شيراز و زنجان به خدمت مشغول خواهند شد.
   آقاي ميرقيداري در ادامه خطاب به همکاران جديد گفت:شما به سازماني پيوسته ايد که در آن اخلاق،سلوک،دانايي و مهارت در حيطه هاي انساني و فني ارزش و اهميت بسيار فراواني دارد.در اين سازمان همکاران به عنوان انسان هايي صاحب عزت و شخصيت مطرح هستند.

   ;